Общи условия

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

Тук е Земен Рай

 провеждаща се в периода 03.03.2021г. до 07.03.2021 г. на официалния сайт на „Paradise Center“

 

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1.   Организатор на кампанията „Тук е Земен Рай“ („Кампанията“) е „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100 („Организатор”). Организаторът е собственик на търговски център “Paradise Center”, с адрес бул.Черни връх 100, 1407 София, България („Paradise Center“).

1.2.   Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Paradise Center.  - www.paradisе-center.com.

2.     МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1.   Кампанията се провежда в официалния сайт на Paradise Center: www.paradise-center.com

3.     СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1.   Кампанията се провежда всеки ден в периода 03.03.2021  г. до 07.03.2021 г. (наричани за краткост „Срок“) или до изчерпване на ваучерите за отстъпка. Срокът може да бъде променен от Организатора, като това следва да бъде публикувано в сайта www.paradise-center.com. 

3.2.   Участието в Кампанията не обвързано с покупка.

3.3.   Право на участие в Кампанията имат физически лица, които не са поставени под запрещение и отговарят на следните условия:

·          Навършили са 16-годишна възраст;

3.4.   В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните семейства.

4.     НАГРАДА

4.1.   Наградите в Кампанията са:

·       10бр. Ваучера за 50% отстъпка от Admiral  (*Отстъпката важи от началната цена на всички продукти)

·       5бр. Ваучера за 30% отстъпка от Vision Express

·       10бр. Ваучера за 50% отстъпка от Кожено Царство

·       3бр. Вачуера за 7% отстъпка от Zlatarna Celje (*Отстъпката не важи за вече намалени стоки и за инвестиционно злато)

·       5бр. Ваучера за 10% отстъпка от Goto

·       10бр. Ваучера за 10% отстъпка от Badoo (*Ваучерът не може да се комбинира с други текущи промоции)

·       10бр. Ваучера за 10% отстъпка от BSB (* Ваучерът не може да се комбинира с други текущи промоции)

·       3бр. Ваучера за 20% отстъпка от Ola

·       5бр. Ваучера за 18% отстъпка от Juliany (* Ваучерът не се комбинира с други текущи промоции)

·       10бр. Ваучера за 10% отстъпка от Nike (*Отстъпката важи само за не намалените стоки)

·       100бр. Ваучера за 20% отстъпка от NYX

·       15бр. Ваучера за 20% отстъпка от Orange Center

·       5бр. Ваучера за 20% отстъпка от WMF (*Отстъпката е валидна само на стоки, които не са в промоция и не може да се комбинира с други намаления.)

·       1000бр. Ваучера за 20% отстъпка от Humanic (*Отстъпката важи само за нова колекция)

·       5бр. Ваучера за 50лв. от Asics

·       5бр. Ваучера заредени с по 20лв. от H&M

·       20бр. Ваучера за 30% отстъпка от Хиполенд (*Тази отстъпка важи за еднократна покупка на всички стоки извън Акция, Каталог, или друго текущо намаление. Отсъпката не ce ĸoмбиниpa c oтcтъпĸитe, пoлyчaвaни пpи пoĸyпĸa c ĸapти Xипo+, Xипo BИΠ, Хипо Лего Клуб, ĸaĸтo и c дpyги ĸapти зa oтcтъпĸи, вaлидни в Xипoлeнд.

Отстъпката може да се ползва само в магазин ХИПОЛЕНД в Paradise Center.)

·       5бр. Ваучера за 50лв от Zeiss Vision Center (*Отстъпката важи за покупка над 100лв.)

·       5бр. Ваучера за 50лв от Grand Optics (*Отстъпката важи за покупка над 100лв.)

·       1бр. Часовник SUON401 GLITTERSPACE от Swatch

·       20бр. Ваучера за 20% отстъпка от Altinbas

·       20бр. Ваучера за 20лв от Andrews

·       50бр. Ваучера за 20% отстъпка от Xpert Beauty (*Отстъпката е за регулярните цени за пазаруване в магазина)

·       3бр. Ваучер за 10% отстъпка от Intesa

·       3бр. Ваучер за 20% отстъпка от Puma (*Отстъпката не се комбинира с други промоции и важи за максимум 2 артикула.)

·       100бр. Ваучера за 20% отстъпка от Bridal Fashion

·       30бр. Ваучера за 15% отстъпка от The Body Shop (*Този ваучер дава право на еднократна отстъпка от стойността на една покупка на продукти от магазин The Body Shop София Paradise Center.                  

*Отстъпката, предоставена от този ваучер, не може да се комбинира с други отстъпки, ваучери и намаления)

·       30бр. Ваучера за 30% отстъпка от Textura (*Този ваучер дава право на еднократна отстъпка от стойността на една покупка на продукти от магазин Textura София Paradise Center. Отстъпката, предоставена от този ваучер, не може да се комбинира с други отстъпки, ваучери и намаления)

 

·       150бр. Ваучер за 15% отстъпка от Сръбска скара

·       150бр. Ваучер за 15% отстъпка от Турска къща – Adana

·       2бр. Ваучера на стойност 50лв от Morrigan

·       20бр. Ваучера за 20% отстъпка от Mat Star (*Отстъпката важи за модели  Нова колекция и  стойност на модел от 39,99лв)

·       50бр. Ваучера за 20% намаление от Intersport (*Намаление важи за ненамалени и непромоционални стоки. * Намалението не може да се комбинира с други промоции.)

·       30бр Ваучера за 30% отстъпка от DUKA

·       30бр. Ваучер за 15% отстъпка от Adidas

4.2.   Наградите са описани в т. 4.1. са предварително определени от Организатора и наемателите в Paradise Center и не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или за други артикули с подобна характеристика.

5.     МЕХАНИКА НА УЧАСТИЕ

5.1.    В периода 03.03.2020 – 07.03.2020 всеки ще има възможността да участва в кампанията, като се включи в куиза и отговори на въпроси, свързани с българската история. Всеки,  отговорил правилно на минимум 3 въпроса (от общо 5) ще има възможността да спечели ваучер за отстъпка, предоставен от нашите търговски обекти.

5.2.   При правилен отговор на минимум три въпроса, на участника ще бъде генериран уникален дигитален ваучер, който той трябва да представи на бюро Информация. След представянето на дигиталния ваучер, всеки участник ще получи ваучер на хартия, идентичен с дигиталния от бюро Информация. За оползотворяването на ваучера клиентът следва да го представи на място в търговския обект, за който се отнася. Всеки потребител има право на едно участие в онлайн куиза на Paradise Center.

5.3.   Ако дадено лице не отговаря на условията по точка 3.4., то служителят на бюро „Информация“ ще откаже да предостави спечеления ваучер и съответно това лице няма да има право да участва в Кампанията.

6.     Наградите се получават от/в съответния търговски обект / ако в промоционалния ваучер, не е описан друг начин за получаване/, като търговският обект предоставя наградата обозначена на всеки ваучер, след взимането от бюро Информация. Ваучерът, съдържащ описание на наградите следва да се предявят от спечелилите участници в срок до 31.03.2021г. /ако на самият промоционален ваучер не е обозначен друг срок/.

7.     ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.   Всяка отстъпка се предоставя само при предоставяне на печелившия ваучер в съответния търговски обект, от който е предоставена наградата. При загубване или непредоставяне на ваучера в търговския обект предоставящ отстъпката, участникът няма да получи своята награда. В случай че даден участник не получи наградата си поради причини, посочени в тази точка, то Организаторът не носи никаква отговорност за не-предоставянето на съответната награда, нито за обезщетяване на изтегления участник, който не е получил наградата си.

7.2.    Наградите следва да се получат в срок до 31.03.2021г. от обозначения на ваучера търговски обект в Paradise Center, всеки ден от 10:00 ч. до 21:00 ч., освен ако в конкретния ваучер не е упоменат друг срок.   

7.3.   За получаване на ваучера на хартия от бюро Информация, печелившият участник е длъжен да предостави дигиталния ваучер  и документ за самоличност с цел изготвяне на приемо – предавателен протокол. При загубване или непредоставяне на дигиталния ваучер от спечелилия участник, участникът няма да получи своята награда.     

7.4.   Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и непрехвърлимо.

7.5.   Спечелилите участници имат право да получат наградите си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.

7.6.   Участие с различни имейли, но от един IP адрес ще се деактивират и ваучерите ще станат невалидни.

7.7.   На основание чл.12 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 и §1, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността на стойност над 100 (сто) лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. С настоящото, всеки печеливш е уведомен и е запознат със задължението си да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2021 г.

8.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК

8.1.   Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време преди тегленето на наградите, като обяви това публично на официалния уебсайт на Paradise Center  - www.paradise-center.com - или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение.

8.2.   До момента на предоставяне на наградите без предупреждение могат да бъдат изключени от Кампанията участници, които:

·          Са нарушили по какъвто и да било начин настоящите общи условия; и/или

·          Участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.

9.     ЛИЧНИ ДАННИ

9.1.   Всички лични данни, а именно име, фамилия и адрес на електронната поща на участника, ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Кампания и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

9.2.   Предоставянето на лични данни (а именно име, фамилия и адрес на електронната поща) от участниците е доброволно, като същите ще бъдат използвани само за целите на Кампанията. С предоставянето на личните си данни, участникът се съгласява изрично с официалните правила на Кампанията, в това число и с обработването на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на Кампанията, на трети лица. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до същия. След изтичане на Срока и връчване на наградите името, фамилията и адресът на електронната поща на участниците ще бъдат заличени, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за обработването им за други цели.

9.3.   С участието си участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. 

9.4.   Всички участници, изрично разрешават обявяването на името и фамилията си в официалната Фейсбук страница на Paradise Center, както и на сайта www.paradise-center.com, а евентуално и в други медии, за което те няма да изискват никакво заплащане или обезщетение.

10.  ДРУГИ

10.1.                Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.paradise-center.com и на бюро „Информация“ /ниво 0/ в Paradise Center; 

10.2.                С регистрирането за участие в Кампанията, участниците, декларират, че са запознати и се съгласяват да спазват настоящите официални правила за участие.

10.3.                Организаторът, не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

10.4.                Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на Кампанията. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на участника от участие в Кампанията, като Организаторът има право да подведе този участник под отговорност, съобразно приложимите правни норми.

10.5.                Участникът се съгласява и приема, че участието му в Кампанията и/или спечелването на наградата може да доведе до задължения за заплащане на такси, данъци или други разходи за сметка на участника, съгласно приложимото законодателство.  Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в Кампанията.

10.6.                Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат писмено на Организатора на следния адрес: office@paradise-center.com. На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

11.  СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

11.1.                Потенциални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.