Общи условия

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

Открий сезона с награди

 провеждаща се в периода 10.10.2021г. до 05.11.2021 г. в Търговски център „Paradise Center“

 

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1.   Организатор на кампанията „Открий сезона с награди“ („Кампанията“) е „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100 („Организатор”). Организаторът е собственик на Търговски център “Paradise Center”, с адрес бул.Черни връх 100, 1407 София, България („Paradise Center“).

1.2.   Организаторът си запазва правото да допълва или променя общите правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Paradise Center: www.paradise-center.com и www.paradisеquiz.com.

2.     МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1.   Кампанията се провежда в Търговски център - Paradise Center

3.     СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1.   Кампанията се провежда всеки ден в периода от 10.10.2021  г. до 05.11.2021 г. (наричан за краткост „Срок“). Срокът може да бъде променен от Организатора, като това следва да бъде публикувано на интернет страницата на Paradise Center: www.paradise-center.com и www.paradisequiz.com;  

3.2.   Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

3.3.   Право на участие в Кампанията имат физически лица, които не са поставени под запрещение и отговарят на следните условия:

·          Навършили са 16-годишна възраст;

3.4.   В Кампанията не могат да участват служителите на Организатора, както и всички трети лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията и членове на техните семейства.

4.     НАГРАДА

4.1.   Наградите в Кампанията са:

·       1бр. Обувки от Humanic

·       1бр. Тениска от Scandal

·       1бр. Колие от SSG

·       1бр. Парфюм от Delirium

·       1бр. Обувки от Aquamarine

·       1бр. Очила от Zeiss Vision Center

·       1бр. Чанта от Benetton

·       1бр. Дънки от Pepe Jeans

·       Advent calender от Douglas

 

 

4.2.   Наградите  описани в т. 4.1. са предварително определени от Организатора и наемателите в Paradise Center и не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или за други артикули с подобна характеристика.

4.3.   Paradise Center не носи отговорност за начина и предоставянето на наградата от търговския обект.

5.     МЕХАНИКА НА УЧАСТИЕ

5.1.